Blogul lui George Bălan

Archive for ianuarie 2009

sursa: Evenimentul Zilei

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/839138/Diplomat-britanic-arestat-pentru-declaratii-antisemite/

Ordonanţa de urgenţă 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 28/03/2002

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale
   Art. 1. – Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.
   Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
   a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
   b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);
   c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de o instanţă judecătorească română sau străină pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii.
   CAPITOLUL II
 Infracţiuni şi contravenţii
   Art. 3.
(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
 (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.
   (3) Tentativa se pedepseşte.
   Art. 4.
(1) Răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
 (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
 (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.
   Art. 5. – Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
   Art. 6. – Contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
   Art. 7. – În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.
   Art. 8.
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:
   a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică;
   b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică;
   c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică.
   (2) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.
   (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
   (4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt aplicabile, cu excepţia art. 28 şi 29.
   CAPITOLUL III
 Dizolvarea persoanei juridice
   Art. 9.
(1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
   a) activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);
   b) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;
   c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public.
   (2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
   (3) Competenţa de a judeca în primă instanţă cererea de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul persoanei juridice.
   (4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiţiile Codului de procedură civilă.
   Art. 10. – Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.
   Art. 11. – Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.
   CAPITOLUL IV
 Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice
   Art. 12. – Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.
   Art. 13.
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.
   (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
                            Contrasemnează:
                            ───────────────
                           Ministrul justiţiei,
                           Rodica Mihaela Stănoiu
                        Ministrul culturii şi cultelor,
                            Răzvan Theodorescu
                           Ministru de interne,
                              Ioan Rus

 

   Bucureşti, 13 martie 2002.
   Nr. 31.

Tocmai că astăzi n-am apucat s-aud o ştire, să citesc un ziar, deşi, dacă aş fi deschis radioul maşinii le-aş fi aflat într-un sfert de oră pe toate. Parcă m-am şi săturat de ştirile noastre. Dimineaţa când deschid PRO TV-ul parcă nu mă mai slăbesc ăştia cu accidentele. Când nu se-ntâmplă vreun accident mai urât tot ajung să ne dea o crimă, iar asta zi de zi. Sigur că nu te obligă nimeni să deschizi televizorul sau mai simplu, pui mâna pe telecomandă şi schimbi dacă nu-ţi place. Decât că asta deja, se-ntamplă de ani de zile. Mă-ntreb cui serveşte totusi? Am citit ceva interesant legat de inteligenţa emotională şi anume că, pentru a putea fi creativi trebuie să avem o stare de mulţumire, de bucurie, de împlinire. Nu cumva, zic şi eu, că n-am studii în domeniu, aştia vor să ne tâmpească de bună dimineaţa, ca să mai se gate cu spiritul creativ al acestui popor? Zic şi eu…

Şi ce mi-e dat sa aflu, că tot n-am avut stare şi m-au mâncat degetele? Că s-ar fi furat vreo cincizeci de arme dintr-un depozit al armatei. Ei, Creţuleasco, că tare-mi place cum îi întrebi matale pe domnii aceia, de-au fost cincizeci de arme şi cine s-ar face responsabil. Vă spun eu d-ră: de vină suntem noi toti! Păi cum aşa?

Am să vă dau un mic exemplu. Când am fost la Sighetul Marmaţiei, la festivalul măştilor am rămas îngheţat nu atât de gerul care în cele din urmă m-a ţintuit câteva zile la pat, dar mai cu seama că am avut sentimentul că mă aflu într-un stat poliţienesc.Veniseră la festival din toate colţurile ţării, de la Curtea de Argeş, Bihor, Sălaj, vârstnici şi tineri, cu fluiere, acordeoane şi dobe, dar mai cu seama cu sfintele porturi tradiţionale, care mie mi-au mers la inimă. Ceea ce însă n-aveam cum să pricep a fost de ce aceşti oameni minunaţi erau despărţiţi de noi cei care-i filmam şi-i adoram printr-un gard, ba ceea ce mi s-a părut cel mai strigător la cer, faptul că eram ţinuţi acolo în spatele gardului de jandarmi. Nu unul ci o mulţime. Ce rost aveau acolo ăştia, când, la tribună, ca odinioară parcă, erau doar o mână de politicieni obscuri de care nimeni nu a auzit. Drept îi, Doamne, că reprezentau oficialităţile şi că, da’ dacă n-ar fi fost bine colindate?? Am vrut să prind mai deaproape nişte instantanee, însă mai că nu am fost îmbrâncit de omul legii până ce nu l-am întrebat foarte apăsat de se mai crede cumva în comunism. Nu că pentru mine comunismul are cine ştie ce conotaţii negative, decât că ştiam că aşa va întelege că a întrecut măsura. Acolo oamenii parcă sunt mai iertatori şi nu-i bagă în seamă pe aştia care vor să le mai ţină jugul pe gât. Sunt buni de să-i pui pe pâine şi-s iertători. Ce mai încoace şi- ncolo? Asta este poliţia politică. Jandarmeria care în loc să-i apere pe cetăţeni îi apără pe politicieni care le conferă diverese privilegii.

 Să traiţi bine, prieteni!

picture-117

Stai că iar mi-am amintit! Că-n urmă cu câţiva ani s-au furat din depozitele Poliţiei Române  nu mai puţin de 42 de kg de droguri!?!

Gata cu ciordeala, fraţilor că nu de aia vă plătim uniformele! Ne-am făcut de râsul curcilor ca să nu zic al mieilor… Ce-ai dragă cu „Tăcerea mieilor”? Ştiu că-i cu Antony Hopkins. Îl am, las’ că ţi-l aduc diseară.

Hai, te pup!

Şi-acu să ne întoarcem la oile noastre, că zău, parcă acum mi le reamintesc pe toate. Nu, nu am treabă acum cu ce-a fost înainte de revoluţie. Mă intresează numai ce s-a întâmplat după, cu Ministerul Apărării şi nu de alta dar, într-un sondaj de opinie, românii şi-au manifestat cea mai mare încredere în armata şi biserică. Şi mă uit la miniştrii apărării care, rând pe rând, de la ultimii spre primii, au ajuns de toata jalea: unul parcă a fost demis fiindcă a fluierat în biserică, altul este proaspăt deţinut, altul a fost acuzat că ar fi fost omul ruşilor, doar Meleşcanu ce-a rămas basma curată. Noi, românii, avem un proverb care spune ca peştele de la cap se-mpute. Staţi că am greşit, că Teodor Atanasiu n-a fost demis ci doar era suspendat, culmea, chiar de Ziua Armatei şi în cele din urmă şi-a depus demisia, fiindcă „cel mai deştept cedează”; adică, vedeţi voi, românilor, că el e mai deştept decât Băsescu pe care voi l-aţi ales.

Sigur că aparent între Jandarmerie şi Ministerul Apărării căruia tocmai ce i-au fost furate armele (eu cred că toate) nu este nici o legatură. Doar că, după mine şi unii şi alţii sug de la bugetul de stat, adică de la mine şi de la tine şi, în loc să ne slujescă se slujesc de noi. Doar că, Ministerul Apărării, fiindcă nu are suficiente resurse umane ca să-şi asigure paza propriilor depozite apelează la firme de pază unde cine credeţi că lucrează? Tot ei! Că doar s-au pensionat baieţii şi prin urmare şi-au tras nişte salarii compensatorii ca şi cum ar fi fost minerii din Valea Jiului, iar apoi, de-a doua zi, s-au angajat la firma d-lui general, care a ajuns deputat că e de lucru, mai dragă…

Zău că nu vă spuneam nimic din toate astea dacă nu se fura armamentul, dar, fricos din fire, acum vă spun tot ce ştiu, nu care cumva să se întample ceva şi să mă aflu cu constiinţa încărcată că n-am spus totul sau şi mai rău să explodeze cumva vreo bombă.

Da, ştiu că mămăliga nu explodează, hai, nu-mi răstălmaciţi vorbele!

Ne mai auzim, salut.

Stai că mi-am amintit! Acu’ vreo ţâşpe ani Consiliul Suprem de Apărare a Tării tocmai ce  a schimbat cu latifundiarul din Pipera terenurile care se pare ca l-au propulsat miliardar.  Ce dacă omul mai are şi o fabrică de armament, parcă la Drăgaşani? Stai, că acum chiar mă apucă năbădăile. Că astuia tocmai i-a fost furată maşina deunăzi, a fluierat omul dupa nepoţi şi i-au adus hoţii masina numa să fie iertaţi. Ce face cu fabrica de aramment?  Export, măi dragă, că doar n-o scărpina oile! Asta-i băi, fraţilor: într-un fel sau altul cu AKM-urile noastre cred că s-a furat de la export.

Da’ acum mi-am amintit şi de generalul ăla care a fost dat afară din armată, Chelaru parcă-i zice, că a participat la omagierea mareşalului. Nu pot să vă spun care, fiindcă au dat aştia o ordonanţă de urgenţă (o.U. nr. 31/2002) că dacă rosteşti în public numele mareşalului te bagă la răcoare, că ăsta nu e joc de copii cu puşti. Doar se trezeste conştiinţa naţională…

Numa’ că iară ce mi-am amintit…  că în ograda SRI-ului era un miniserviciu sau cum i-o fi zicând care, printre altele probabil, se ocupa de semnătura electronică. Le zic şi eu după ureche că n-am de unde ştii detalii decât din presă. Ei bine, cui credeţi că i-a fost vândută activitatea respectivă? Unei firme de-a lui Verestoi Atila, căruia i s-a trezit din prima constiinţa naţională şi tot avea banii s-o cumpere.  Ceea ce însă mă miră, măi dragă, este că aştia au compromis  NATO, au compromis capitalismul, au compromis suveranitatea naţională ne înlocuiesc adevăratele valori naţionale cu fantome create de televiziunile obscure, îl fac pe Beligan si Rebenciuc să regrete că au trăit vremurile astea…

Dar flota noastră, măi dragă, unde este? Hai să vă dau soluţia, prieteni: puneţi-l pe Becali la interne că tremură gacii pe hoţi de frică în faţa lui, la exportul de arme se pricepe, iar în loc de vapor are omul Maibach, să nu care cumva să fie suspectat că lui nu-i place muzica. Ce ziceţi corsarilor?

de George Bălan

Plouă iar cu mere roşii
Prin livada descântată
De găini, când vin cocoşii,
S-aibă puii şi ei tată.

Ruşinat, de mirul lumii,
Fiindcă iar a-ntârziat,
Soarele-i urcat în funii,
De urechi e agăţat.

Ciripesc ca din găoace
O duzină de golaşi
Educaţi, la patru ace.
(Vor să fie contrabaşi)

Trag de-o râmă-n câte-o parte
Cocoşeii îngâmfaţi
Că nu vor să-nveţe carte,
Ci preferă muşchi umflaţi.

Apăsat, păşind de-acuma
Drept pe pinteni nu pe toc
N-au aflat cine-a fost prima
Ori găina ori oul foc.

Etichete:

Mi-a fost dat astăzi să depun o acţiune la Tribunalul Bihor. Pe lângă documentele propriu-zise legea cere să depui, pentru acel tip de acţiune, un timbru judiciar de 39 de lei şi o taxă de timbru de 0,3 lei.

Ce bine că în incinta clădirii se află şi un oficiu poştal unde pot să le plătesc, mi-am zis. Doar că, deşi poţi achita cei 39 de lei cu mandat poştal, funcţionara de la ghişeu îmi spune că nu se găsesc timbre fiscale de 0,3 lei şi că, eventual, să includă suma respectivă în mandat, că oricum e derizorie şi că majoritatea instanţelor acceptă, respectiv că, oricum, n-o să am nici o problemă la depunerea acţiunii. Mi-a dat să completez mandatul, ba mi-a dat şi un model, aşa că hai la treabă Bălan!

Drept e că e cam mic locul… Mă trag s-o las pe o doamnă care bănuiam că are o problemă similară, dau să scriu pe perete, şi-atunci funcţionara, care ştia mult mai bine decât mine mersul lucrurilor, îmi spune că afară este o masă pe care pot scrie. Hotărăsc să nu plec, nu care cumva între timp să mai apară vreo zece şi să-mi pierd locul. Oricum într-un minut aveam să fiu gata. Doar că mandatul respectiv îmi cerea să ştiu numărul de cont al meu, să trec contul beneficiarului etc. Şi de data asta am avut noroc, că tocmai aveam un chitanţier, cu toate datele. Când ajung la contul beneficiarului mi se aprinde beculeţul, că, fiind două taxe de timbru, unul judiciar şi celălalt fiscal, ar trebui să se plătească în două conturi diferite. O rog pe domnişoară să-mi treacă distinct cele două taxe, da n-apuc bine să termin că-mi şi replică fără să se mai gîndească nici o secundă că, de fapt plătesc o sumă şi că, oricum, chiar dacă n-aş proceda aşa, timbre fiscale de 0,3 lei nu sunt, căci n-a tipărit Ministerul Justiţiei de multă vreme şi că se cunoaşte situaţia…

În cele din urmă văd că nu 39,3 lei am plătit ci 42,19 lei. Am crezut că mi-au pus şi TVA pe taxe, dar repede m-am liniştit când am aflat că pentru serviciul prestat Poşta Română încasează şi ea un comision ca şi cum aş fi trimis banii unei persoane fizice, în ţară. Într-adevăr, nimic nefiresc. Insist , totuşi, dacă pentru cei 0,3 lei nu au un alt cont să mai facem o chitanţă, dar, cu oarecare fermitate, mă potoleşte că nu există cont pentru taxa de timbru.

Stau şi mă întreb dacă judecătorii, care nu admit acţiunile fiindcă o prevedere din lege (de a achita taxa de 0,3 lei) nu este îndeplinită, au ori nu dreptate? Nu cumva ditamai Ministerul Justiţiei ne îngrădeşte, pentru neputinţele lui, dreptul la JUSTIŢIE? Poşta şi-a luat banii, Ministerul de Justiţie şi-a luat grosul banilor dar ne râde în faţă ca şi cum ar fi vina noastră că nu ştim cum să plătim.

Constituţia României

[…]

ARTICOLUL 21

Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(Varessa urticae)

de George Bălan [Riurel ]

2003-11-06 

 
Tremurând la fiecare adiere-a unui vânt
Frunza-i, sincer, speriată, dar se ţine… de cuvânt,
C-a promis încă „din faşă”, pe când mugur creanga-a fost
Că va legăna o floare şi-o să-i cânte pe de rost.

O omidă mătăsoasă ce-n culoare va transpare
Pe o aripă de flutur’ va poleniza iertare.
Flori de măr şi flori de piersic în tornade se rotesc
Norii-s pieptănaţi de Soare, în cosiţe se-mpletesc.

Prin seminţe înnegrite fructul viaţa îşi ascunde,
Toamna se aruncă-n tumbe rostuind timpu-n secunde.
Răscolit de-a frunze-i şoapte şi-a petalelor cortină,
Trunchiul înălţat la ceruri se afundă, iar, în tină.

Nu ’nainte de a-şi face un inel pentru cunună:
El n-a părăsit pe nimeni, doar nu le-o cânta în strună!
Înmuind creanga-n albastru, îmbrâncit de amintiri,
Cadastrează orice astru, ce-i aruncă vagi priviri.

Doar în minte-i încolţeşte o ideie, poate bună:
Altă dată să le-arate dansul paşilor de Lună.

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 27 din 14 ianuarie 09
privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2009

Având în vedere prevederile Legii nr 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,Banca Nationala a României hotaraste:
Pentru luna ianuarie 2009, nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României este de 10,25% pe an.
p. Presedintele Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a României,
Florin Georgescu
Bucuresti, 5 ianuarie 2009.
Nr. 1.

pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea
riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr 227/2007, cu modificarile ulterioare, si ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 266/2006, în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare, si ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
266/2006, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României, Banca Nationala a României emite prezentul regulament.
Art. I. – Regulamentul Bancii Nationale a României nr 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 4 alineatul (1), literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:
„a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii în raport cu valoarea imobilului ipotecat;
……………………………………………………………………………………………………………….
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit potecar), pe tipul creditului (defalcat în functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixa sau variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului în legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea
garantiei), iar în cazul creditelor care nu sunt garantate cu ipoteci asupra proprietatilor imobiliare locative sau a terenurilor intravilane, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, riscului de rata a dobânzii, precum si a posibilitatii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute în contract;”.
Art. II. – Prin derogare de la dispozitiile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 3/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile proprii ale împrumutatorilor, modificate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament si aprobate la nivelul organelor decizionale competente, intra în vigoare de la data transmiterii acestora Bancii Nationale a României – Directia supraveghere, în vederea validarii.
Presedintele Consiliului de administratie al
Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu

de George Bălan [Riurel ]

2004-07-25  

Va veni o zi ploioasă,
Curcubeul să-l întindă,
Să bem vin de Tămâioasă,
Bucurii să ne cuprindă.

Să mocnească cu săruturi,
Rătăcind în pantomimă,
Roi de mâini, plecate fluturi
Spre o gară omonimă.

Să stropşească pe-nserate
Veselia şi cu gluma,
Cuvinţele presărate
Să ne-mbete, precum spuma.

Va fi pradă-n ziua-ceea
Hefaistos, păgân zeu…
Prometheu va lua Lacteea
Din ficat de curcubeu…

Tu să legi cu asparagus
Toate visele agorei,
Eu griji-voi ca un argus
Darul zestre a Pandorei.

de George Bălan [Riurel ]

2004-06-16  

Te-aş muşca pe tine toamnă,
Cu semintele-ţi cu tot,
Îmbracată-n voal de doamnă
Ce te mângâie pe cot.

Te-aş sorbi dintr-o privire
Dup-o ploaie de ochiri,
Sfântă ca o mănăstire,
Curcubeu de amintiri.

Ia-mă, rogu-te, odată
Şi mă du la tine-acasă,
Anu-ntreg să se abată,
Fiindcă vrea să te descoasă.

Să mă latre ca pe-o lună
Frunzele-ţi, nuanţele,
Ce te-ascund ca pe-o căpşună,
De-ţi surâd gropiţele.

Lasă-mi toamnă-n amintire
Al tău voal înmiresmat,
Să mă-nham la fericire
Ca un mânz înaripat.


Blog Stats

 • 51.031 hits
BlogRank
ianuarie 2009
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

PROMOSocial

Social